วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11


วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


ART3302 Graphic Design Packaging วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

     อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับการทำโครงร่างการทำวิจัย ให้เข้าไปดูการดาวโหลด การเขียนวิจัย

Chai Nat Brand & Packaging Design
  
  อาจารย์ได้ให้เข้าเว็บไซน์มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ให้เข้า หน่วยงาน > สำนักงานวิจัยและพัฒนา ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิจัย งบประมาณ  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ในการทำวิจัย กรอกข้อมูล 

การเขียนโครงร่างการวิจัย
   หลักการตั้งชื่อเรื่องการวิจัย  Research Title Guide
VPAT 
V = ( Variables ) ตัวแปรที่ศึกษา
P  = ( Population ) ประชากรที่ศึกษา
A = ( Area ) พื้นที่ / ขอบเขต
T = ( Time )

แนวการเขียนวัตถุประสงค์
 R & D / Invention
1. เพื่อออกแบบ / สร้าง / พัฒนา ............. ตัวแปรที่ศึกษา / ตัวแปรต้น
2. เพื่อทดสอบ ............ ประสิทธิภาพ / ความคิดเห็น / ของ ......... ตัวแปรตามสรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 29 กันยายน 2557)

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7


วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557

ART3302 Graphic Design Packaging วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

      อาจารย์ได้ให้แปลสรุปข่าวของเพื่อน... และเเจ้งเกี่ยวกับ ในช่วง วันที่ 6-12 ตุลาคม จะเป็นช่วงสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย และเเจ้งสอบของวิชา วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ให้พรีเซนงาน และ สอบออนไลน์ สอบ SketcUp ให้อาจารย์ดู
      อาจารย์ได้สอบการดราฟบรรจุภัณฑ์ ในโปรแกรม Ai และสอนในโปรแกรม SketchUp Pro 
3D Recvolve Options (การทำรูปทรง) ไปศึกษาเข้าไปดู ที่ Youture การใช้ การทำ เกี่ยวกับการสอน SketchUp basic , SketchUp basic IMAGE MAP เรียนรู้และลองฝึกด้วยตัวเอง 

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 22 กันยายน 2557)

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6


วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557

ART3302 Graphic Design Packaging วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

     อาจารย์ได้แนะแนวเกี่ยวกับส่วนประกอบ รูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แบบต่างๆ การออกแบบบรรจุภํณฑ์
 - ฉลากบนของบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้าง 
 - บาร์โค้ด ( www.barcodesinc.com ) คิวบาร์โค้เหมาะกับคนรุ่นใหม่อาจารย์ให้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง เกี่ยวกับ "รหัสแห้ง" ให้ไปค้นคว้าให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม รูปที่งานสวนนกเอาไปไว้ในบล็อกกลุ่ม ใส่รายชื่อกลุ่มในไดฟ์ ชื่อ-ตามด้วยเลขประจำตัวนักศึกษา แนบสำรวจต้องใส่รูปกิจกรรมด้วยข้อมูลไหนไม่มีก็ตัดออก แบบสรุปผลการสัมภาษณ์ เวลาทำเสร็จให้ไปไว้ในไดฟ์ ใช้ไฟล์จากไดฟ์ (ไม่ควรเป็นไฟล์ word ) (ใช้ Size ตัวอักษร 11, 12 หรือ Nomed ) ลงงาน ART Work งานที่ทำเสร็จลงในไดฟ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 15 กันยายน 2557)


สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5


วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557ART3302 Graphic Design Packaging วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

อาจารย์พูดถึง การแก้ไขแถบเครื่องมือไปที่รูปร่าง (หน้าเว็บ) พลาสติกใสที่ปิดบรรจุภัณฑ์ OEP , OPP
((*Mood bored เน้นเป็นสำคัญ)) 
การดำเนินงานหาจากที่ได้ข้อมูล แก้ไขเว็บบล็อค ขั้นตอนต่อไปให้ดำเนินวิเคราะห์ตามที่ให้ไป นำมาสรุปแล้วดูว่ามีปัญหาตรงไหน ความต้องการเขาคืออะไร 
ขั้นตอน
- ศึกษาทุกอย่าง โครงสร้างเป็นอย่างไร
- เห็นของผิดผ่านตรงไหนบ้าง
- สรุปเป็น Concep ว่าต้องทำอะไรบ้างโครงสร้างมีปัญหาตรงไหน กราฟิกมีปัญหาอย่างไร (จุดเด่น,จุดด้อย,โอกาส,อุปสรรค,จุดแข็ง)
  *เริ่มทำงานโดยการสร้าง Folder ART Work แสดงงานสัปดาห์ที่ 8 แสดงงานประมาณ A2 (Mood borad ) 30x20 แนวนอน ความเกี่ยวข้องกับงาน

การสร้างขนาด(ตัดแบบ)HOME WORK
  - งานเดี่ยว ทำบรรจุภัณฑ์ชิ้น 2 ให้สินค้าสร้างกล่อง ไม่มีก็ได้ ปรับขนาดให้เหมาะสม (คราวหน้าติดแบบ)
  - เอาไฟล์มาด้วย และตัดมาด้วย ความกว้างxความยาว (ปริ้นอย่างน้อย 2 รูปแบบ)
วิธี Save ชื่อไฟล์ (ลองตัดมาก่อนอย่างน้อย 2 แบบ ใส่ข้อความทุกอย่างมี font )
อัพโหลดไฟล์ลงไดฟ์ (เดี่ยว)


สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 4 (วันที่ 10 กันยายน 2557)

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4


วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557ART3302 Graphic Design Packaging วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์


    ได้ฟังแปลสรุปข่าวของเพื่อน ประเภทไหนบ้าง? มีลักษณะอย่างไร ให้นักศึกคิดและวิเคราะห์
 ศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้  อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเฉดสี และตัวอักษรของบรรจุภัณฑ์ การตั้งค่าและชื่อ Folder ใน google drive ให้ป็นหมวดหมู่ 
ใบงานในระบบ Claroline E-Learning การศึกษาส่วน

*การดำเนินงานทุกครั้งจะต้องวางแผน จดรายรับรายจ่ายทุกครั้ง และมีการลงทุนHome work
- ไปศึกษา ส.1 , ส.2 ให้อย่างละเอียด
- สรุปผลการสืบค้นข้อมูล ส.1 ที่ Clarolinethaiส.1 การสืบค้น (Research)

ส.1 การสืบค้น (Research)
ส.1 การสืบค้น ศึกษาสมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ

อําเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทคําขวัญอําเภอ

หลวงปู่ศุขมิ่งเมือง นามกระเดื่องเครื่องจักสาน ขนมหวานตํานานไทย ต้นน้ําใหญ่ท่าจีน
ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท 17120


ประวัติความเป็นมา

 ที่ว่าการอําเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทําการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ.2450 ได้มีการก่อสร้างอําเภอขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่งในสมัยของหลวงไชยเข (พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอําเภอคนแรกที่ว่าการอําเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําท่าจีนเป็นอาคารไม้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสํานักงานเทศบาลตําบลวัดสิงห์ เมื่อปี พ.ศ.2500 ได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตําบลมะขามเฒ่า เนื้อที่ ประมาณ40 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้มีการสร้างที่ว่าอําเภอหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เนื่องจากอาคารเดิมชํารุดทรุดโทรม ซึ่งได้เปิดใช้อาคารเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 เป็นที่มา


การวิเคราะห์ศึกษาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product)
กลุ่มสมุนไพรบ้านคลองมอญ
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศข้อมูลสินค้า
ชื่อสินค้า : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
ประเภทสินค้า : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
ส่วนประกอบ : มะกรูด , ถ่าน , การบูร
ขนาด : 8x12 เซนติเมตร
วัสดุ : กระดาษสา
สี : ส้ม,ขาว
ราคา : 29 บาท / 1 ชิ้น
วิธีใช้ ​: ใช้ดับกลิ่นห้อง ตู้เสื้อผ้า รถยนต์ที่เหม็นอับชื้น แขวนทิ้งไว้ที่มีกลิ่นอับชื้น
ผลิตและจําหน่ายโดย : กลุ่มทําสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 4 
ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท 17120
ติดต่อ : นางสินมงคล อินธนู
โทร : 056-475567 , 087-2071795

แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้า

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมจากเว็บไซต์

     นําผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของบ้านคลองมอญ อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมาดัดแปลงพัฒนาให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีรูปแบบที่ทันสมัยตามความนิยมแบบใหม่เพื่อให้สุะดุดตาให้ผู้อุปโภคสินค้าสนใจมากยิ่งขึ้นและทําให้สินค้ามีมูลค่ามากยิ่งขึ้นช่วยในการตลาด

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในมุมมองต่างๆ

                                                                                    


ข้อมูลจากโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
สีของบรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์เป็นสีใส เพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ข้างใน
วิธีการบรรจุสินค้า : เป็นพลาสติกใส
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ : ให้เห็นผลิตภัณฑ์ข้างในชัดเจน
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ปริ้นกระดาษออกมาและนํามาใส่ข้างในซองพลาสติกใสข้างหน้าบรรจุภัณฑ์
ข้างหน้าบรรจุภัณฑ์ : มีบอกสรรพคุณ วิธีการใช้พิมพ์ออกมาใส่กระดาษ ขนาดของกระดาษ กว้าง

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ

ถ่าน

มะกรูด

การบูร
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ

Products Package Visual Analysis : Structure and Graphic
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประกอบของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการ การรับรู้ทางสายตา
แบบ SKETCH


Moodboard


*หมายเหตุ : เนื่องจากได้ไปสำรวจลงพื้นที่จริง ทางผู็ประกอบการไม่สะดวกให้สอบสัมภาษทำแบบสอบถามไม่ได้ในวันนั้น ต้องลงพื้นที่จริงใหม่อีกรอบ

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับผู้เขียน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน

นางสาว นพวรรณ   แสงชาติ 
ชื่อเล่น : นินิว
รหัสนักศึกษา : 5511302589
กำลังศึกษาอยู่ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เอก ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900

ช่องทางที่ติดต่อ
Gmail : noppawan5511302589@gmail.com
Tel : 085-1455171